Cestovné poriadky

Číslo linkySmerCestovný poriadok (.pdf)
1Gen. Svobodu-Kubrá, námestiestiahnuť
2Nozdrkovce-Sihoť IVstiahnuť
3Gen. Svobodu-Záblatie, Rybárestiahnuť
4Saratovská ZŠ-Opatovástiahnuť
5Saratovská ZŠ-Detské mestečkostiahnuť
6Sihoť IV-Priemyselný park-Hanzlíkovskástiahnuť
7Gen. Svobobdu-Priemyselný park-Zlatovská-Gen.Svobodustiahnuť
8Gen. Svobodu-Sihoť IVstiahnuť
11Saratovská ZŠ-Kubrica námestiestiahnuť
12Sihoť IV-Jána Zemanastiahnuť
13Gen. Svobodu-Detské mestečko-Zlatovská-Gen.Svobodustiahnuť
17Gen. Svobodu-Zlatovská-Priemyselný park-Gen. Svobodustiahnuť
22Gen. Svobodu-Autobusová stanicastiahnuť
23Východná-Autobusová stanicastiahnuť
24Sihoť IV-OC Laugariciostiahnuť
25Gen. Svobodu-OC Laugariciostiahnuť
27OC Laugaricio-Hanzlíkovská-Záblatie pošta-Zlatovská-OC Laugariciostiahnuť
28Východná-Sihoť IVstiahnuť
31OC Laugaricio-Zlatovce žel. st.-Záblatie pošta-Hanzlíkovská-OC Laugariciostiahnuť