Nový cenník MHD Trenčín od 1. 7. 2024

Najvýhodnejšie bude cestovanie s predplatnými lístkami, a tiež nákup lístkov pomocou dopravných kariet a aplikácie BUS Trenčín. Najmenej výhodná bude platba v hotovosti.

Prečítajte si 3 tipy, ako cestovať s MHD po zmene tarify a ušetriť.

Cestovné sa v Trenčíne plošne zvyšovalo naposledy v roku 2011. V roku 2016 sa len mierne zvýšila cena jednorazového základného cestovného lístka. Odvtedy ale rástli náklady na prevádzku MHD. Preto bola zmena cenníka už nevyhnutná.

Zámerom nového cenníka MHD Trenčín je zvýhodniť najmä pravidelných každodenných cestujúcich. Vďaka zrušeniu neprestupného lístka bude MHD spravodlivejšia aj voči cestujúcim, ktorí musia prestupovať – už si nebudú musieť za prestup a zníženie svojho komfortu priplácať.

Cena v hotovosti sa naopak zvýši. Predaj lístkov v hotovosti a manipulácia s mincami spôsobovali zdržanie spojov MHD, nový cenník má cestujúcich motivovať využívať iné platobné metódy – dopravné a bankové karty, ktoré budú akceptované pri všetkých dverách a mobilnú aplikáciu BUS Trenčín.

Prehľad: čo sa mení?

 • Pribudne základný ročný lístok, ktorý, v prípade využívania MHD každý deň, bude stáť 0,50 €/denne, ešte výhodnejší bude pre deti.
 • Zľavnené cestovné pre deti, študentov a seniorov bude výhodnejšie, zľava sa zvyšuje až na 50 % zo základného cestovného.
 • Ruší sa dovozné, napr. za prepravu kufra.
 • Platba v hotovosti sa mení na doplnkový predaj pre výnimočné situácie, cena hodinového lístka v doplnkovom predaji bude 2 € za obyčajný a 1 € za zľavnený.
 • Možnosť platby cestovného platobnou kartou sa rozšíri aj do ostatných dverí, platby budú prebiehať v off-line platbe.
 • Ruší sa neprestupný jednorazový cestovný lístok.
 • Znižuje sa výška zľavy pri platbe platobnou kartou, ktorú využívajú skôr občasní cestujúci.
 • Ruší sa dobíjanie predplatných lístkov u vodiča (30-dňový, 90-dňový a 365-dňový).
 • Vytvára sa nová kategória cestujúcich so zľavneným cestovným, a to Senior 63 (cestujúci vo veku 63 až 70 rokov). Pre uplatnenie zľavy bude stačiť, ak sa senior preukáže dokladom totožnosti.

Nový cenník od 1.7.2024

Druh cestovného lístkaCL zakúpený cez DK
a MA
CL zakúpený platobnou kartouDoplnkový predaj
u vodiča
základný CL 60 minútový prestupný0,80 €1,- €2,- €
zľavnený CL 60 minútový prestupný dieťa 6 – 16 rokov, žiak, študent do 26 rokov, senior, senior 63 (63 – 70 rokov), držiteľ preukazu ŤZP alebo ŤZP-S (s výnimkou cestujúcich na invalidnom vozíku a nevidiacich)0,40 €0,50 €1,- €
základný CL 24 hodinový prestupný2,- €2,40 € 4,- €
zľavnený CL 24 hodinový prestupný dieťa  6 – 16 rokov, žiak, študent do 26 rokov, senior, senior 63 (63 – 70 rokov), držiteľ preukazu ŤZP alebo ŤZP-S (s výnimkou cestujúcich na invalidnom vozíku a nevidiacich)1,- €1,20 € 2,- €
Druh cestovného lístka30 dní90 dní365 dní
základný časový predplatný lístok20,- €55,- €182,50 €
zľavnený časový predplatný lístok dieťa 6 – 16 rokov, žiak, študent do 26 rokov, senior, senior 63 (63 – 70 rokov), držiteľ preukazu ŤZP alebo ŤZP-S (s výnimkou cestujúcich na invalidnom vozíku a nevidiacich)10,- €27,50 €90,- €

Vysvetlivky k tabuľkám:

 • CL = cestovný lístok
 • DK = dopravná karta
 • MA = mobilná aplikácia