Transdev prichádza do Trenčína! Najčastejšie otázky a odpovede

Do Trenčína prichádza Transdev! Prevádzkovateľ dopravy a globálny integrátor služieb v oblasti mobility, ktorý pôsobí v 17 krajinách na 5 kontinentoch, bude od 1. septembra 2022 zabezpečovať prevádzku MHD Trenčín prostredníctvom svojej spoločnosti TD Transport s. r. o.

Prečo dochádza k zmene dopravcu na linkách MHD v Trenčíne?

Nová európska legislatíva už neumožňuje samosprávam objednávať služby dopravcov na neobmedzené obdobie. Pred skončením zmluvy s doterajším dopravcom preto Mesto Trenčín ako objednávateľ výkonov mestskej hromadnej dopravy vypísalo tender, do ktorého sa prihlásilo viacero firiem. Najvýhodnejšiu ponuku z nich podala spoločnosť Transdev, ktorá tak v súťaži zvíťazila a od 1. septembra 2022 na linkách MHD vystrieda doterajšieho dopravcu.

Zmení sa dopravca aj na regionálnych linkách?

Nie, na regionálnych linkách k zmene dopravcu nedochádza. Na regionálnych linkách je tender plánovaný v priebehu roka 2023, všetko však bude v kompetencii Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Ako dlho bude v Trenčíne Transdev mestskú dopravu prevádzkovať?

Zmluva medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou Transdev (Transdev Morava s. r. o. a TD Transport s. r. o.) bola uzatvorená na desať rokov, teda na roky 2022 – 2031. Po uplynutí tohto obdobia bude dopravu zabezpečovať dopravca, ktorý zvíťazí v nasledujúcom tendri.

Prinesie zmena dopravcu zlepšenie služieb pre občanov?

Sme presvedčení, že áno. Mesto do podmienok na nasledujúce zmluvné obdobie zahrnulo náročné podmienky na vozidlový park, jeho vybavenosť, moderné spôsoby platby cestovného atď.

Pribudnú nové autobusy? V čom budú lepšie ako tie súčasné?

Zmluvné podmienky prísne stanovujú výbavu autobusov a ich vek. Všetky prevádzkované autobusy budú nové, nízkopodlažné, klimatizované a ekologické, čo je hlavnou prioritou mesta Trenčín. Vozidlá budú napríklad vybavené moderným informačným systémom, či USB portmi pre nabíjanie mobilných zariadení. Autobusy budú v jednotnom laku v červenej farbe mesta a nebudú môcť byť polepené reklamami.

Zmení sa cestovný poriadok? Bude premávať viac spojov?

Rozsah dopravy objednáva a schvaľuje Mesto Trenčín. K začiatku premávky prevezme nový dopravca súčasný cestovný poriadok. Zmluvné podmienky medzi objednávateľom a dopravcom umožňujú rozsah výkonov podľa potreby zvýšiť aj znížiť.

Aká bude skladba vozidlového parku?

Skladba vozidlového parku je postavená na štandardných 12-metrových autobusoch a veľkopriestorových kĺbových 18-metrových autobusoch.

Bude v súvislosti so zmenou dopravcu zvýšené cestovné?

Nie, výška cestovného sa k 1. 9. 2022 nebude meniť. Mestské zastupiteľstvo však určité zmeny v cenníku schválilo.  K doterajším jednorazovým neprestupným cestovným lístkom pribudnú 60-minútové a 24-hodinové cestovné lístky, ktoré umožnia cestujúcim počas doby ich platnosti neobmedzený počet prestupov. Pri prestupoch so zakúpeným prestupným lístkom nie je potrebné prikladať dopravnú kartu, resp. virtuálnu kartu k odbavovaciemu terminálu vo vozidle MHD. Cestovné sa tak nezvýši, cestujúcim však v ponuke pribudnú nové možnosti.

Zanikne niektorý z doterajších predajných kanálov? Musíme si zvyknúť na nové spôsoby platby?

Nie, nie je to potrebné. Zachované zostávajú všetky doterajšie spôsoby platby – cestujúci aj naďalej budú mať k dispozícii dopravné karty alebo si lístok budú môcť zakúpiť v hotovosti u vodiča. Podobne ako doteraz, platba v hotovosti bude z finančného hľadiska pre cestujúceho najmenej výhodná.

V ponuke sa však objavia aj nové atraktívne spôsoby platby. Sme preto presvedčení, že mnoho cestujúcich zmení svoje doterajšie zvyky dobrovoľne.

Aké budú možnosti zakúpenia cestovných lístkov?

 • V hotovosti u vodiča autobusu. Cestujúci obdrží papierový cestovný lístok.
 • Bankovou kartou (vrátane GooglePay a ApplePay) – výlučne prostredníctvom samoobslužného odbavovacieho terminálu pri predných dverách autobusu. Výška cestovného je totožná s výškou cestovného zakúpeného z dopravnej karty. Cestujúci obdrží papierový cestovný lístok.
 • Dopravnou kartou TD Transport s. r. o. alebo dopravnou kartou SAD Trenčín a. s. Cestujúci si zaeviduje elektronický lístok na odbavovacom termináli pri všetkých dverách MHD.

Pozor! Pri platbe dopravnou kartou SAD Trenčín a. s. nie je možné dokupovanie cestovných lístkov pre spolucestujúcich.

 • ISIC kartou s aktivovanou peňaženkou povoleného dopravcu. Cestujúci si zaeviduje elektronický lístok na odbavovacom termináli pri všetkých dverách MHD.
 • V mobilnej aplikácii BUS Trenčín. Možnosť zakúpenia výhradne krátkodobého cestovného lístka 60-minútového a 24-hodinového. Cestujúci obdrží premenlivý QR kód ako doklad o zakúpení elektronického cestovného lístka.
 • Virtuálnou kartou. Možnosť zakúpenia výhradne krátkodobého cestovného lístka 60-minútového a 24-hodinového a časového predplatného lístka (mesačný a štvrťročný). Cestujúci obdrží premenlivý QR kód ako doklad o zakúpení elektronického cestovného lístka.

Aké nové spôsoby platby bude nový dopravca ponúkať?

Okrem čipovej karty, ktorú cestujúcemu vydá dopravca, bude cestujúci môcť zaplatiť aj priamo platobnou kartou, ktorú mu vydala banka a ktorou sa bežne platí v iných službách. Pre rozlíšenie týchto kariet sa bude používať termín dopravná karta (karta vydaná dopravcom) a banková karta (karta, ktorú občanovi vydala banka). Bankovou kartou bude možné uhrádzať všetky druhy cestovného, ktoré je možné zakúpiť priamo vo vozidle (len prednými dverami, resp. u vodiča). Nákup cestovného lístka prostredníctvom bankovej karty výhradne pri  predných dverách bolo v zadávacích podmienkach objednávateľa – Mesta Trenčín. Ako dopravca sme do budúcnosti samozrejme pripravení aj na alternatívu nákupu pri každých dverách vo vozidlách MHD.

Ďalším médiom, ktorým bude možné zakupovať cestovné lístky, bude mobilná aplikácia, ktorú si do svojho smartfónu bezplatne stiahne každý cestujúci. V „appke“ bude možné zakúpiť si krátkodobé lístky na hodinu, jeden deň, prípadne sa môže stať nosičom vašej virtuálnej karty, na ktorú si môžete v e-shope zakupovať predplatné lístky na mesiac, štvrťrok a v prípade kontroly sa aj priamo v mobile preukázať vlastníctvom lístka revízorovi.

Pozor! Pri používaní aplikácie a virtuálnej karty nie je možné zakupovanie jednorazových cestovných lístkov (základného v hodnote 0,40 € a zľavneného v hodnote 0,25 €). 

Klasickú dopravnú kartu tak väčšina cestujúcich vôbec nebude potrebovať.

Ja však predsa len dopravnú kartu chcem. Budem môcť využívať existujúcu kartu spoločnosti SAD Trenčín?

Áno, bude to možné.  Cestujúci budú môcť používať dopravnú kartu spoločnosti SAD Trenčín a. s. od spustenia prevádzky spoločnosti Transdev, a to od 1. septembra 2022 do konca februára 2023. V zmysle zmluvy bude prechodné polročné obdobie, v ktorom budeme akceptovať dopravné karty SAD Trenčín a. s. Na linkách MHD Trenčín budú platiť samozrejme dopravné karty, ktoré vydá spoločnosť Transdev.

Pozor! Dobíjanie dopravných kariet SAD Trenčín a. s. v autobusoch MHD Trenčín (v červených Transdev autobusoch) NEBUDE MOŽNÉ! Rovnako tak nebude možné plnenie peňaženky na dopravnej karte SAD Trenčín a. s. v Informačnom centre Transdev Trenčín. Pokiaľ chce cestujúci naďalej používať dopravnú kartu SAD Trenčín a. s.  na našich linkách MHD, jej nabíjanie je možné výlučne v Klientskom centre SAD Trenčín a. s. prostredníctvom aplikácie UBIAN alebo priamo u vodiča v prímestských autobusových linkách SAD Trenčína a. s.

Bude možné ako nosič cestovného naďalej využívať školské preukazy ISIC?

Áno, nový dopravca Transdev bude akceptovať školské preukazy ISIC, pokiaľ bude na karte ISIC aktivovaná peňaženka povoleného dopravcu SAD Trenčín a. s. a SAD Prievidza. V prípade, že má študent aktivovanú peňaženku iného dopravcu, nebude možné zakúpenie cestovného lístka na termináli v linkách MHD Trenčín. Aktivovať peňaženku na karte ISIC nie je možné v Informačnom centre Transdev Trenčín. Aktiváciu je potrebné vykonať výhradne v Klientskom centre SAD Trenčín a. s. 

Čo sa stane s kreditom alebo predplatným lístkom, ktorý mám na starej karte?

V prechodnom v polročnom období, t. j od 1. septembra 2022 do konca februára 2023, budeme akceptovať SAD čipové karty. Bude možné využívať kredit na kartách, ako aj časové predplatné lístky. Pre cestujúcich sa nič zásadné nezmení už v spomínanom preklenovacom polročnom období. Avšak, posledný štvrťročný lístok si budete môcť zakúpiť na SAD čipovú kartu do konca novembra 2022, nakoľko to bude posledná možnosť zakúpenia 90-dňového lístka na čipovú kartu SAD Trenčín a. s. Z toho samozrejme vyplýva, že posledný mesačný lístok si bude možné kúpiť v termíne do konca januára 2023.

V prípade, že kredit na dopravnej karte máte, ale nebudete chcieť cestovať prímestskými linkami, odporúčame tento kredit vyjazdiť v termíne do konca februára 2023. Pokiaľ to nestihnete, je potrebné navštíviť Klientske centrum SAD Trenčín a. s., kde Vám zostávajúci kredit na dopravnej karte prevedú na inú dopranú kartu SAD Trenčín a. s., prípadne môže byť zostávajúci finančný obnos vrátený v hotovosti za manipulačný poplatok 1,60 €.

Ak patríte k tým, ktorí chcú aj naďalej využívať klasickú dopravnú kartu, bude potrebné si do skončenia preklenovacieho obdobia vybaviť kartu novú u dopravcu Transdev. Budete mať na to priestor od 18. 7. 2022 do konca februára 2023. Po tomto termíne už nebude možné cestovať SAD čipovými kartami na MHD Trenčín.  

Ako a kde si môžem vybaviť dopravnú (čipovú) kartu u nového dopravcu Transdev?

Predaj dopravných kariet Transdev bude zahájený 18. júla 2022, a to dvomi spôsobmi:

 1. Samoobslužným spôsobom prostredníctvom nového e-shopu na adrese  https://eshoptrencin.transdev.sk V niekoľkých jednoduchých krokoch sami vyplníte potrebné údaje, nahráte potrebné dokumenty a vykonáte online platbu. Kartu si po 15 dňoch môžete vyzdvihnúť na pobočke spoločnosti Transdev v polyfunkčnej budove na Palackého ulici  č. 6790 alebo vám ju za poplatok zašleme poštou priamo na vami zvolenú adresu.
 2. Klasicky osobne v pobočke spoločnosti Transdev v polyfunkčnej budove na Palackého ulici  č. 6790. Potrebné doklady predložíte na pobočke a priložíte žiadosť o vydanie čipovej karty. Žiadosť si môžete vopred stiahnuť a vyplniť doma alebo si ju vyzdvihnete a vyplníte až na mieste. Kartu vystavíme do 30 dní. Kartu si môžete vyzdvihnúť osobne na pobočke alebo vám ju za poplatok zašleme poštou priamo na vami zvolenú adresu.

Nová čipová karta bude stáť 4 eurá cez e-shop a v informačnom centre cena za novú kartu bude 5 €.

Pre vystavenie karty bude potrebné predložiť (v prípade online objednávky cez e-shop nahrať ako prílohu):

 • preukaz totožnosti,
 • vyplnenú žiadosť o vydanie dopravnej karty,
 • aktuálnu fotografiu žiadateľa – ak ju nemáte, na pobočke vás odfotia bezplatne,
 • doklad na preukázanie zľavy, pokiaľ si nejakú uplatňujete


Predpokladáme, že v prvých mesiacoch bude záujem o vydanie novej dopravnej karty vysoký. Záleží nám na tom, aby cestujúci nemuseli stáť v dlhých radoch. Preto sme sa rozhodli, že do konca roka 2022 nebudeme dopravné karty vydávať na počkanie. Proces vybavovania cestujúcich chceme maximálne zrýchliť. Na pobočke preto vašu žiadosť o novú kartu len prevezmeme. Pozor, počítajte s tým, že je potrebné vás na pobočke odfotiť. Fotografia tváre je štandardnou súčasťou novej dopravnej karty. Kartu vyhotovíme do 30 dní. Budete si môcť vybrať, či sa po novú kartu zastavíte na našej pobočke osobne alebo vám ju za poštovné 2 € pošleme priamo domov na vašu adresu.

Nová dopravná karta, ktorú dostanete jedným z horeuvedených spôsobov, bude „prázdna“ (bez nabitia). Kredit alebo požadovaný predplatný lístok si následne budete môcť zakúpiť buď priamo na pobočke, alebo na internetovom obchode (e-shope), ku ktorému sa pripojíte priamo cez internetový prehliadač.

Kedy začne nový dopravca dobíjať kredit a predávať predplatné lístky?

Predplatné lístky bude možné kúpiť najskôr 30 dní pred požadovaným začiatkom platnosti. Ich predaj bude spustený začiatkom augusta 2022 a zakúpiť ich bude možné s platnosťou najskôr od 1. septembra 2022.

V priebehu augusta bude postupne spustený predaj cestovných lístkov a dobíjanie kreditu na pobočke Transdev, v e-shope a mobilnej aplikácii.

Dobitie kreditu na dopravnú kartu bude možné aj u vodiča autobusu. Vklad na dopravnú kartu v autobuse zrealizuje vodič vo výške platby cestujúceho (bez vydávania), výlučne v hodnote 10, 20 alebo 50 eur.  Časové predplatné lístky (mesačný a štvrťročný) sa budú predávať v Informačnom centre a na e-shope dopravcu TD Transport. Opakované zakúpenie nastaveného časového predplatného lístka (mesačný a štvrťročný) bude možné aj u vodiča autobusu.

Pozor! Dopravnú kartu resp. virtuálnu kartu s časovým predplatným lístkom (mesačný a štvrťročný) nie je potrebné pri nástupe do vozidla prikladať k odbavovaciemu terminálu a zaznamenávať jednotlivé jazdy cestujúceho. Stačí iba nastúpiť a cestovať. Pri kontrole prepravného kontrolóra predložíte svoj časový predplatný lístok (dopravnú kartu alebo mobilnú aplikáciu s virtuálnou kartou) na overenie. Časový predplatný lístok zakúpený na dopravnú kartu cez e-shop dopravcu je potrebné zapísať na dopravnú kartu pri prvom nástupe do vozidla MHD priložením karty k odbavovaciemu terminálu v autobuse.

Ako bude fungovať e-shop?

E-shop, teda internetový obchod, bude fungovať v online prostredí na adrese: https://eshoptrencin.transdev.sk

S Jeho pomocou budete môcť samoobslužne vybaviť všetky náležitosti spojené s nákupom lístkov bez toho, aby ste museli navštíviť pobočku dopravcu. V e-shope si môžete požiadať o vydanie novej dopravnej karty, uplatniť si zľavu na cestovnom, sledovať platnosť svojich cestovných lístkov a zakupovať nové, či dobíjať kredit pre neskorší nákup lístkov na jednu cestu. Pre využívanie e-shopu bude potrebné založenie účtu, ku ktorému budete môcť následne pristupovať po zadaní vášho emailu a hesla.

Zákonný zástupca môže požiadať o vydanie novej dopravnej karty pre svoje deti zo svojho účtu a následne kartu spravovať zo svojho účtu (dobíjať kredit, nakupovať dlhodobé lístky).

Každá osoba staršia ako 16 rokov musí mať založený vlastný e-shopový účet! Zo svojho účtu, pokiaľ k nemu máte priradenú dopravnú alebo virtuálnu kartu, môžete následne kartu odovzdať do správy inému užívateľovi. To znamená, že napr. jeden rodinný príslušník môže spravovať karty manželke, rodičom, prípadne iným osobám, ktoré o správu požiadajú.

Niektoré služby vyžadujú určitý technický proces (výroba novej karty) alebo schválenie príslušným pracovníkom (overenie zľavy) a preto nebudú môcť byť vybavené na počkanie.

Dobíjanie kreditu a predaj lístkov však bude prebiehať prakticky okamžite. Platiť bude možné bezhotovostne prostredníctvom štandardnej platobnej brány. V prípade dopravnej karty je po nákupe kreditu alebo PCL potrebné kartu priložiť k validátoru (čítačke). Dôjde tak k nahraniu na kartu. Upozornenie: K nahraniu kreditu alebo PCL na kartu môže dôjsť vo vozidle najskôr 1 hodinu od zaplatenia.

Ak si budete zakupovať svoje predplatné lístky v e-shope, bude potrebné si zvoliť akým spôsobom sa v prípade kontroly preukážete v autobuse:

 1. virtuálnou kartou v mobilnej aplikácii – stiahnite si našu appku BUS Trenčín bezplatne do svojho smartfónu, zaregistrujte sa a požiadate o virtuálnu kartu na e-shope. Spárujete virtuálnu kartu so svojim telefónom v mobilnej aplikácii. Vaše predplatné lístky (alebo kredit na krátkodobé lístky) sa budú zapisovať na tzv. virtuálnu kartu, ktorá bude uložená vo vašej appke. V prípade kontroly cestovných lístkov sa revízorovi preukážete dokladom priamo v aplikácii vášho mobilu.
 2. klasickou dopravnou kartou – objednajte si cez e-shop dopravnú kartu alebo si k svojmu účtu zaregistrujte dopravnú kartu, ktorú ste si kúpili osobne na pobočke. Predplatný lístok, ktorý si zakúpite z pohodlia vášho domova, sa zapíše na kartu po tom, čo kartu v ľubovoľnom vozidle priložíte k ľubovoľnej čítačke. Pozor! Najskôr však po uplynutí hodiny od zrealizovania transakcie.

Upozornenie: Cestujúci bude mať možnosť v jednom čase využívať len jeden nosič cestovného. Pokiaľ sa rozhodne využívať iný nosič, previazanie na pôvodný nosič sa zruší. Ak sa napr. preukazujete dopravnou kartou a rozhodnete sa pre preukazovanie virtuálnou kartou, vaša dopravná karta sa zablokuje a dôjde k prevedeniu platného PCL alebo kreditu na kartu virtuálnu. Ak sa preukazujete virtuálnou kartou a rozhodnete sa prejsť na dopravnú kartu, vaša virtuálna karta sa zablokuje a dôjde k prevedeniu platného PCL, prípadne kreditu na dopravnú kartu.

Ako bude fungovať mobilná aplikácia?

Mobilnú aplikáciu si bezplatne stiahnete do svojho smartfónu. Aplikácia bude dostupná pre používateľov mobilných zariadení s operačným systémom Android a iOS (Google Play  a App Store). Aj bez registrácie ju budete môcť využívať na prehliadanie cestovných poriadkov, vyhľadávanie spojení a najbližších odchodov a budete mať prehľad o prípadných meškaniach spojov, ktoré vás zaujímajú.

Mobilná aplikácia BUS Trenčín bude spúšťaná postupne a všetky jej funkcionality budú nasadzované postupne v priebehu roka.

Po jednoduchej registrácii (zadaní emailu a vytvorení hesla) si budete môcť prostredníctvom aplikácie zakúpiť výhradne 60-minútové a 24-hodinové cestovné lístky. Platbu môžete vykonať pomocou platobnej brány na základe vašej bankovej karty, ktorej údaje môžete zakaždým nanovo zadať alebo si ich môžete dať uložiť pre zjednodušenie opakovaného nákupu. Prostredníctvom mobilnej aplikácie nie je možné zakupovanie jednorazových cestovných lístkov v hodnote 0,40 €, resp. zľavnených jednorazových cestovných lístkov v hodnote 0,25 €.

Pokiaľ spárujete virtuálnu kartu s vaším telefónom v mobilnej aplikácii, možnosti využitia mobilnej aplikácie budú ešte väčšie. Získate prístup k správe a nákupu vašich predplatných lístkov a budete si môcť aj nabíjať kredit, z ktorého si následne zakúpite krátkodobé lístky bez nutnosti zadávania údajov bankovej karty.

Krátkodobé lístky je potrebné aktivovať ešte pred nástupom do vozidla, ich platnosť začne až po 90 sekundách. S lístkom v aplikácii, ktorého platnosť po aktivácii ešte nezačala, nenastupujte do vozidla, nie je totiž platný! Lístok si preto aktivujte v dostatočnom časovom predstihu pred príchodom vášho spoja.

Či už využijete krátkodobý alebo predplatný lístok, v prípade kontroly sa revízorovi preukážete priamo príslušnou obrazovkou v aplikácii, ktorá obsahuje 2D-kód, ktorý si revízor načíta pomocou svojej čítačky. Po celý čas prepravy vo vozidle MHD musíte mať prístup do svojej aplikácie, tak, aby bolo vždy možné overiť platnosť aktivovaného lístka vo vašej mobilnej aplikácii.

Ako používať virtuálnu kartu?

Virtuálnu kartu si vytvoríte podaním Žiadosti o vytvorenie Virtuálnej karty na našom e-shope: https://eshoptrencin.transdev.sk . Po overení a schválení vašej žiadosti si virtuálnu kartu môžete spárovať s aplikáciou BUS Trenčín. Získate tak výhodu v podobe rýchleho nákupu krátkodobých časových lístkov či ako nosiča časového predplatného lístka (mesačný, štvrťročný).

Ak budete virtuálnu kartu používať na nákup krátkodobých časových lístkov (60 – minútový a 24 hodinový), tak si môžete prostredníctvom nášho e-shope dobiť na virtuálnu kartu kredit. Zakúpený krátkodobý lístok si musíte aktivovať najneskôr 90 sekúnd pred nástupom do vozidla MHD. S takto aktivovaným cestovným lístkom nastúpite do vozidla a nemusíte už nič robiť.

Svoje mobilné zariadenie už neprikladáte k odbavovaciemu zariadeniu v autobuse. Pri kontrole prepravného kontrolóra tak už nebudete musieť hľadať svoju dopravnú kartu, ale jednoducho sa zdokladujete premenlivým QR kódom z aplikácie.

Cestujúci bude môcť využívať iba jeden nosič cestovného. Pokiaľ sa rozhodne využívať iný nosič, previazanie na pôvodný nosič sa automaticky zruší.

Ako bude fungovať platba dopravnou kartou?

Základný postup bude veľmi podobný ako doteraz. Ak si chcete zakúpiť jednorazový lístok, po nástupe do vozidla dopravnú kartu ihneď priložíte k niektorej z čítačiek umiestnených pri dverách. Vtedy prebehne automatický nákup podľa tarify, aká vám bola na karte nastavená (občan bez zľavy, študent, dôchodca a pod.). Ak si chcete zakúpiť hodinový lístok, musíte tuto voľbu realizovať na samoobslužnom zariadení. Prosíme, venujte pozornosť informáciám na displeji a neodťahujte kartu od čítačky, pokiaľ nie je na displeji zvukovo a obrazom potvrdené úspešné ukončenie operácie. Nové karty, ktoré vydáva spoločnosť Transdev, sú novšieho štandardu s vyšším zabezpečením ako karty používané doteraz. Preto ich načítanie trvá o niečo dlhšie, ako ste boli zvyknutí.

Od 1. septembra 2022 platí jednorazový lístok rovnako ako doteraz.
Časový (60 minútový) lístok platí na dané časové obdobie (štandardne 60 minút). Novinkou je, že v rámci tohto limitu môžete vykonať ľubovoľný počet prestupov (nielen jeden ako doteraz), pričom cestu musíte v tomto časovom limite ukončiť. Pri prestupe do iného vozidla v rámci časovej platnosti lístka už nemusíte kartu znova prikladať. Jednoducho nastúpite. Samozrejme, ak máte pochybnosti o zostávajúcom čase platnosti lístka, kartu môžete kedykoľvek priložiť a presvedčiť sa, ako dlho váš lístok ešte bude platiť. Pokiaľ je dĺžka zostávajúceho času pre vašu cestu nedostatočná, môžete si ihneď pomocou príslušného tlačidla predĺžiť váš lístok o ďalších 60 minút. Tie sa pripočítajú k platnosti existujúceho lístka.

Novinkou je, že z vašej dopravnej karty môžete zakúpiť lístok nielen sebe, ale aj svojim spolucestujúcim. Pri prvom nástupe do vozidla najprv kartu priložíte – vtedy prebehne automaticky nákup jednorazového lístka pre vás podľa tarify, aká vám bola na karte nastavená (občan bez zľavy, študent, dôchodca a pod.), alebo pre seba vyberiete lístok v inej tarife. Po zakúpení lístka pre seba môžete výberom z ponuky na dotykovom displeji čítačky vybrať aj lístok pre spolucestujúcich alebo zakúpiť lístok za dovozné (batožina/pes). Tu však pozor! Nie je možné kombinovať tarify pre seba a spolucestujúcich, zariadenie vám toto ani neumožní. Znamená to, že pre spolucestujúcich môžete zakúpiť lístok len v takej istej tarife, aký ste vybrali pre seba. Dokladom o zaplatení je vaša dopravná karta.

Tu však pozor! Nie je možné z dopravnej karty kombinovať jednorazové neprestupné cestovné lístky s časovými 60-minútovými, resp. 24-hodinovými cestovnými lístkami. Odbavovacie zariadenie vo vozidle MHD vám toto ani neumožní.

Ak máte na karte predplatný lístok (mesačný, štvrťročný), kartu vo vozidle už k čítačke prikladať nemusíte! Kartu stačí predložiť v prípade kontroly cestovných lístkov. Samozrejme, ak chcete, vždy môžete svoju kartu k čítačke priložiť a skontrolovať si dokedy váš lístok platí. Pozor! Po zakúpení predplatného lístka cez internet musíte pri prvom nastúpení do vozidla kartu k čítačke priložiť. Je to z dôvodu, aby sa cestovný lístok mohol zapísať na kartu, ktorú v prípade kontroly predložíte revízorovi.

Pozor! Cestujúci – držitelia platnej dopravnej karty SENIOR nad 70 rokov už nemusia prikladať svoju dopravnú kartu k odbavovaciemu terminálu vo vozidle. Pri kontrole prepravného kontrolóra sa preukážu platnou dopravnou kartou SENIOR nad 70 rokov, bez nutnosti označovania si každej jazdy v linkách MHD.

Ako bude fungovať platba bankovou kartou?

Platba bankovou kartou bude prebiehať veľmi podobne ako platba bežnou dopravnou kartou s podmienkou, že platba bude možná len pri predných dverách, respektíve u vodiča. Pred prvým použitím vašej bankovej karty nie je potrebné sa nikde registrovať alebo čokoľvek aktivovať.

Ako bude fungovať predaj lístkov u vodiča?

Predaj lístkov u vodiča bude fungovať tak ako predtým. Vodiči budú prijímať hotovosť a predávať budú jednorazové základné lístky, 60-minútové alebo 24-hodinové lístky. Cena 60-minútových lístkov predávaných u vodiča bude aj naďalej cenovo znevýhodnená oproti predaju obdobných lístkov iným spôsobom. Ak chcete ušetriť, odporúčame využiť iné spôsoby platby.

Pozor! U vodiča nebude možné dobíjanie kreditu na dopravné karty SAD Trenčín a. s., ani na karty ISIC.

Zmení sa ponuka cestovných lístkov?

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo s účinnosťou od 1. septembra 2022 nový cenník cestovných lístkov. Nedochádza k zmene cenovej úrovne. Doplnila sa, či mierne zmenila ponuka jednotlivých druhov lístkov:

 • Nový 60-minutový lístok bude stáť 0,50 € a bude sa predávať u vodiča, cez aplikáciu alebo dopravnou či bankovou kartou. Lístok slúži na možné prestupy s časovým obmedzením 60 minút.
 • Nový 24-hodinový lístok bude stáť 1,00 € a bude sa predávať u vodiča, cez aplikáciu alebo dopravnou či bankovou kartou. Lístok slúži na možné prestupy s časovým obmedzením 24 hodín. Zavedením nových druhov cestovných lístkov sa snažíme o motiváciu cestujúcich k prechodu z individuálnej dopravy do verejnej hromadnej dopravy.

Cieľom týchto zmien je taktiež pri nezmenenej výške cestovného umožniť cestujúcim zakupovať si cestovný lístok menej často.

Zmení sa okruh osôb, ktoré majú nárok na zľavu?

Nie, systém doterajších zliav zostáva naďalej zachovaný.

Bezplatná preprava:

 • deti do 6 rokov,
 • cestujúci nad 70 rokov veku – držitelia dopravnej karty,
 • osoba ťažko zdravotne postihnutá na invalidnom vozíku – držiteľ osobitnej dopravnej karty,
 • nevidiaci – držiteľ osobitnej dopravnej karty,
 • sprievodca osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Držitelia zliav:

 • deti od 6 do 16 rokov veku,
 • žiaci a študenti do 26 rokov,
 • seniori od dovŕšenia dôchodkového veku,
 • seniori nad 70 rokov veku,
 • držitelia preukazu ŤZP, resp. ŤZP-S.


Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Kontaktuje nás na trencin@transdev.com a radi vám odpovieme.