Akceptácia pôvodných kariet predĺžená

Vážení cestujúci,

na základe rozhodnutia objednávateľa služieb MHD (Mesto Trenčín) sa predlžuje akceptácia pôvodných dopravných kariet nasledovne:

Dopravné karty dopravcu SAD Trenčín a karty ISIC platia na linkách MHD za doterajších podmienok až do 31. októbra 2023. Podmienky ich používania po skončení tohto obdobia budú oznámené.

Ďakujeme za pochopenie.