Platby bankovými kartami obnovené 10. 6. 2023

Vážení cestujúci,

Na základe aktualizovanej informácie sú problémy, ktoré vyústili do piatkového výpadku platieb bankovými kartami, už odstránené. Bankové karty je opätovne možné využívať nielen na zakúpenie cestovných lístkov v autobusoch, ale aj v mobilnej aplikácii, v informačnom centre ako aj cez e-shop našej spoločnosti.

Dočasný výpadok bol spôsobený cieleným útokom na infraštruktúru tretích strán. Všetci zainteresovaní vyvinuli maximálne úsilie na skrátenie doby výpadku. Za Vaše pochopenie a trpezlivosť Vám ďakujeme.

Doplnené 14. 6. 2023: Vzhľadom na opakovaný útok boli výpadky možnosti platby bankovou kartou evidované aj v tento deň. Nešlo o však o celkový výpadok, problémy sa prejavili len v konkrétnych autobusoch, zatiaľ čo v iných autobusoch služba fungovala normálne. Aktuálne je problém hlásený ako vyriešený. Vo výnimočných prípadoch sa môže ešte ojedinele objaviť porucha terminálu, ktorú v takom prípade urýchlene odstraňujeme.