Zmena cestovného poriadku od 22. 9. 2023

Vážení cestujúci,

od piatku 22. septembra 2023 platí zmena cestovného poriadku, ktorá prinesie rozšírenie obsluhy zastávok v úseku Old Herold – Vinohrady – Hanzlíkovská. Spojenie tejto lokality s centrom mesta bude po novom aspoň raz za hodinu, v čase prepravných špičiek minimálne dvakrát za hodinu.

Prehľad zmien na jednotlivých linkách

Linka 3

Linka má celkovo prepracovaný cestovný poriadok – viaceré nové, predĺžené a posunuté spoje.

Odchody spojov po novom:

  • zo Záblatia v pracovných dňoch o 5:15, 5:52D, 6:10H, 6:25, 6:50H, 7:10H, 7:20C, 7:35, 8:10H, 13:22H, 14:00V, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 22:54L (vysvetlivky: C – len v dňoch školského vyučovania, D – začína od zast. Detské mestečko, H – začína od zast. Hanzlíkovská, L – ide len po zast. Old Herold, V – zachádza k VOP)
  • z Gen. Svobodu v pracovných dňoch o 5:23VD, 5:48, 6:18D, 6:46H, 7:03, 7:46H, 12:58H, 13:28, 13:58, 14:28, 14:58, 15:28, 15:58, 16:28, 17:38H (vysvetlivky: D – ide len po zast. Detské mestečko, H – ide len po zast. Hanzlíkovská, V – zachádza k VOP)

Spoj o 5:23 z Gen. Svobodu po príchode na zastávku Detské mestečko pokračuje o 5:48 ako linka 6 smer Zlatovská – Hasičská – Autobusová stanica – Sihoť IV.

Spoj o 22:54 od zastávky Rybáre po Old Herold je pokračovaním spoja linky 6 s odchodom o 22:40 z Autobusovej stanice.

Linky 7 a 17

Zrušené spoje:

  • v pracovných dňoch o 19:25 a 20:25 z Gen. Svobodu po Brniansku. Namiesto zrušených spojov je možné použiť nové spoje linky 13 z Gen. Svobodu o 19:25 a 20:25.
  • v pracovných dňoch o 20:04 z Brnianskej na Gen. Svobodu. Namiesto zrušeného spoja je možné použiť nový spoj linky 13 z Brnianskej o 19:57.

Linka 13

Nové spoje:

  • v pracovných dňoch o 19:25, 20:25 a 21:37 z Gen. Svobodu (okruh). Zo zastávky Záblatie-stred nové spoje odchádzajú o 19:51 a 20:51, o 22:03 ide len po zastávku Pod privádzačom.
  • v soboty, nedele a sviatky o 5:19 zo zast. Old Herold a o 6:05, 7:05, 20:00, 21:00 a 22:00 z Gen. Svobodu (okruh). Zo zastávky Záblatie-stred nové spoje odchádzajú o 5:31, 6:31, 7:31, 20:26 a 21:26, o 22:26 ide len po Zlatovskú, SAD.

Linka 27

Predĺžený spoj:

  • v soboty, nedele a sviatky o 8:03 začína už z Beckovskej (doteraz len od zastávky Old Herold)

Nové spoje:

  • v soboty, nedele a sviatky o 9:13 z Beckovskej a o 10:07, 11:07, 13:07, 14:07, 15:07, 17:07, 18:07 a 19:07 od OC Laugaricio (okruh). Zo zastávky Záblatie-stred nové spoje odchádzajú o 9:31, 10:31, 11:31, 13:31, 14:31, 15:31, 17:31, 18:31 a 19:31.

Ďakujeme za pochopenie.