Zmena cestovného poriadku od 1. 9. 2023

Vážení cestujúci,

dovoľujeme si vás upozorniť na nasledujúce zmeny cestovného poriadku, ktoré vstúpia do platnosti od piatku 1. septembra 2023.

Predĺženie trasy spojov končiacich na Zlatovskej ulici

Linky 5, 6, 7, 17

Spoje, ktoré doteraz začínali alebo končili na zastávke Zlatovská, SAD, budú po novom začínať a končiť na zastávke Brnianska, čím sa ich trasa predĺži. Časy odchodov z ostatných zastávok na trase sa nemenia.

Nové cestovné poriadky – linka 5, linka 6, linka 7, linka 17

Prípoj smer Juh po príchode vlaku R 717 z Bratislavy o 23:20

Linka 22

Posunutý spoj v pracovných dňoch z 23:30 na 23:35 zo zastávky Autobusová stanica smer Generála Svobodu. Cieľom zmeny je zvýšenie časovej rezervy na prestup v prípade meškania vlaku.

Nový cestovný poriadok – linka 22

Účelové spoje na prepravu žiakov ZŠ

Linka 4

Zriaďujú sa nové spoje v dňoch školského vyučovania o 13:08 a 15:00 zo zastávky ZŠ Kubranská smer Opatová. Doterajší spoj, premávajúci po rovnakej trase o 14:08, ostáva zachovaný bez zmeny.

Linka 32

Zriaďuje sa nový zrýchlený spoj v dňoch školského vyučovania o 13:40 zo zastávky Saratovská na zastávku Hasičská. Spoj bude zastavovať len na uvedených dvoch zastávkach, na iných zastávkach zastavovať nebude.

Nové cestovné poriadky – linka 4, linka 32

Ďakujeme za pochopenie.