Uzávierka železničného podjazdu v smere na Sihoť 11. – 14. 8. 2023

Vážení cestujúci,

z dôvodu rekonštrukcie odvodňovacieho žľabu bude dočasne uzatvorený železničný podjazd medzi centrom mesta a Sihoťou. Termín uzávierky je od piatku 11. augusta 2023 od 18:00 do pondelka 14. augusta 2023 do 5:00.

Zmeny v trasách liniek

Linky 2, 4, 6, 12, 24 a 28

V smere na Sihoť pôjdu po zastávku Autobusová stanica (linka 4 po Hasičskú) bez zmeny trasy. Ďalej budú pokračovať bez zastavenia obchádzkou a na trasu sa napoja od zastávky Zimný štadión, ktorá bude dočasne preložená na ul. Kpt. Nálepku.

V smere zo Sihote pôjdu bez zmeny trasy po zastávku Považská. Pred zimným štadiónom odbočia doľava na ul. Kpt. Nálepku, kde bude zriadená dočasná zastávka Zimný štadión. Ďalej budú pokračovať bez zastavenia obchádzkou a od zastávky Autobusová stanica sa napoja na svoje trasy. Linka 4 sa na trasu napojí od zastávky Hasičská.

Linka 8

V smere na Sihoť pôjde po zastávku Hasičská bez zmeny trasy. Ďalej bude pokračovať bez zastavenia obchádzkou a na trasu sa napojí od zastávky Zimný štadión, ktorá bude dočasne preložená na ul. Kpt. Nálepku.

V smere zo Sihote pôjde bez zmeny trasy po zastávku ZŠ Hodžova. Zastávku Zimný štadión obslúži v náhradnej polohe na ul. Kpt. Nálepku. Ďalej bude pokračovať bez zastavenia obchádzkou a od zastávky Hasičská sa napojí na svoju trasu.

Zmeny v zastávkach

Obchodná akadémia – zastávka bude dočasne v oboch smeroch zrušená

Zimný štadión – zastávka bude dočasne v oboch smeroch presunutá na ul. Kpt. Nálepku (oproti zimnému štadiónu)

Termín výluky

Výluka platí od piatku 11. augusta 2023 od 18. hodiny do pondelka 14. augusta 2023 do 5. hodiny.

Posledné spoje, ktoré v piatok pred uzávierkou obslúžia zastávku Obchodná akadémia, budú:

  • v smere na Sihoť linka 4 o 17:57 do Opatovej
  • v smere zo Sihote linka 28 o 17:52 na Východnú

V pondelok ráno skončí výluka ešte pred odchodom prvých spojov.

Schéma situácie

Ďakujeme za pochopenie.