Zmena nástupišťa linky 4 pri ZŠ Kubranská od 22. 1. 2024

Od pondelka 22. januára 2024 dôjde z prevádzkových dôvodov k drobnej úprave cestovného poriadku.

Spoje linky 4, ktoré v dňoch školského vyučovania popoludní premávajú na trase ZŠ Kubranská – Opatová, budú po novom zo zastávky ZŠ Kubranská odchádzať z nástupišťa smerom do centra (ako linky 1, 11 smer Juh).

Z doterajšieho nástupišťa smerom na Kubricu táto linka už nebude odchádzať.

Ďakujeme za pochopenie.