Obmedzenie dopravy v súvislosti s počasím 23. 12. 2023

Vážení cestujúci,

z dôvodu intenzívnych snehových zrážok a problémov s prejazdnosťou niektorých úsekov je rozsah premávky MHD Trenčín čiastočne obmedzený (stav k 23. 12. 2023, 18:00).

Vplyvom dopravnej situácie niektoré linky premávajú s meškaním až do 30 minút. V niektorých koncových úsekoch môže byť na základe aktuálneho stavu zjazdnosti vozovky časť spojov odrieknutá či odklonená. Doprava je riadená operatívne podľa momentálnej situácie a v priebehu hodín sa mení. Komplikácie v prevádzke očakávame až do večerného ukončenia prevádzky.

Ďakujeme za pochopenie.