Premávka MHD na prelome rokov 24. 12. 2023 – 6. 1. 2024

Vážení cestujúci,

prinášame vám prehľad premávky MHD v období vianočných a novoročných sviatkov.

DeňMHD premáva ako
nedeľa24. december 2023sobota, nedeľa, sviatok s obmedzeniami
– linka 25 premáva len do 13. hodiny
– linky 1, 6, 8 v čase od 17. do 20. hodiny nepremávajú
– ostatné linky premávajú len do 17. hodiny
– premávajú špeciálne spoje na polnočnú sv. omšu
pondelok25. december 2023sobota, nedeľa, sviatok s obmedzeniami
– linka 25 nepremáva  
utorok26. december 2023sobota, nedeľa, sviatok s obmedzeniami
– linka 25 nepremáva  
streda27. december 2023sobota, nedeľa, sviatok
– na linkách 3, 5, 6, 7 a 17 premávajú posilové spoje  
štvrtok28. december 2023sobota, nedeľa, sviatok
– na linkách 3, 5, 6, 7 a 17 premávajú posilové spoje  
piatok29. december 2023sobota, nedeľa, sviatok
– na linkách 3, 5, 6, 7 a 17 premávajú posilové spoje  
sobota30. december 2023sobota, nedeľa, sviatok
nedeľa31. december 2023sobota, nedeľa, sviatok  
pondelok1. január 2024sobota, nedeľa, sviatok s obmedzeniami
– linka 25 nepremáva  
utorok2. január 2024pracovný deň – školské prázdniny  
streda3. január 2024pracovný deň – školské prázdniny  
štvrtok4. január 2024pracovný deň – školské prázdniny  
piatok5. január 2024pracovný deň – školské prázdniny  
sobota6. január 2024sobota, nedeľa, sviatok s obmedzeniami
– linka 25 nepremáva  

Stiahnite si podrobný oznam, ktorý obsahuje informácie o čase premávky posledných spojov dňa 24. decembra (Štedrý deň), spojov na polnočnú sv. omšu a posilových spojov vykonávaných v dňoch 27. – 29. decembra 2023.

Želáme vám príjemné prežitie nadchádzajúceho sviatočného obdobia a všetko dobré v novom roku.