Mimoriadna zmena cestovného poriadku od 22. 1. 2023

Vážení cestujúci,

dovoľujeme si vás upozorniť na nasledujúce zmeny cestovného poriadku, ktoré vstúpia do platnosti od nedele 22. januára 2023.

Vytvorenie spojenia smer Juh po ukončení pracovnej doby v nemocnici

Linka 3

Posun času odchodu spoja:

  • v pracovných dňoch zo 14:45 na 15:00 zo zastávky Rybáre smer Gen. Svobodu (zo zastávky Nemocnica odchod o 15:20)

Vytvorenie prípoja smer Záblatie po príchode vlaku Ex 627 z Bratislavy o 21:35

Linka 6

Posun času odchodu spoja:

  • celotýždenne z 21:35 na 21:40 zo zastávky Autobusová stanica smer Rybáre

V pracovných dňoch je zároveň tento spoj predĺžený – po obslúžení MČ Záblatie nekončí na zastávke Hanzlíkovská, ale plynule pokračuje do Priemyselného parku, kde sa napája na doterajší spoj z Priemyselného parku (odch. 22:13) smer Autobusová stanica.

Vytvorenie prípoja smer Záblatie po príchode vlaku Ex 629 z Bratislavy o 22:35

Linka 6

Posun času odchodu spoja:

  • v pracovný deň z 22:35 na 22:40 zo zastávky Autobusová stanica smer Hanzlíkovská

Zlepšenie prípoja smer Juh po príchode vlaku R 716/17716 zo Žiliny o 22:41

Linka 8

Posun času odchodu spoja:

  • v soboty, nedele a sviatky z 22:37 na 22:42 zo zastávky Sihoť IV smer Gen. Svobodu (zo zastávky Obchodná akadémia odchod o 22:50)

Linka 11

Posun času odchodu spoja:

  • v pracovné dní z 22:55 na 22:50 zo zastávky Kubrica, námestie smer Saratovská (zo zastávky Autobusová stanica odchod o 23:02)

Vytvorenie prípoja smer Juh po príchode vlaku R 717 z Bratislavy o 23:20

Linka 22

Nové spoje:

  • v pracovných dňoch o 23:00 zo zastávky Gen. Svobodu smer Autobusová stanica
  • v pracovných dňoch o 23:30 zo zastávky Autobusová stanica smer Gen. Svobodu

Ďakujeme za pochopenie.