Zmena obsluhy zastávky Detské mestečko od 6. 2. 2023

Vážení cestujúci,

od pondelka 6. februára 2023 budú do užívania odovzdané zrekonštruované zastávky Detské mestečko. Jednotlivé linky budú premávať takto:

  • pre linky 3, 13, 27* a 31 sa obnovuje pôvodná zastávka, pri križovatke Hanzlíkovskej a Hlavnej ul., ktorá prešla rekonštrukciou. Na dočasnej zastávke, zriadenej pri križovatke ulíc Hanzlíkovská a Jána Psotného, už nebudú zastavovať.
  • linky 5 a 6 budú z dôvodu zatiaľ nedokončeného obratiska aj naďalej do odvolania zastavovať na dočasnej zastávke. Dočasná zastávka je zriadená na Hanzlíkovskej ul., pri križovatke s ul. Jána Psotného.

* – spoj linky 27 s odchodom v pracovných dňoch o 7:51 bude aj naďalej odchádzať z dočasnej zastávky

Ďakujeme za pochopenie.

Nová situácia od 6. 2. 2023: